NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Įspėjimas investuotojams dėl investavimo į išvestines finansines priemones ir prekybos internetinėse prekybos platformose

2014 m. lapkričio 18 d.

Pastaruoju metu Lietuvos bankas stebi suaktyvėjusią veiklą Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių jurisdikcijai priklausančių subjektų, siūlančių galimybę prekiauti internetinėse prekybos platformose  sudarant sandorius dėl kainų skirtumo (angl. contracts for difference, CFD), Forex (FX) išankstiniais sandoriais (angl. FX forwards), neatidėliotinais valiutos keitimo sandoriais (angl. rolling spot contracts), dvinariais pasirinkimo sandoriais (angl. binary options) ir kitomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Lietuvos bankas, siekdamas užtikrinti sąžiningą, atvirą ir efektyvų finansinių priemonių veikimą ir investuotojų interesų apsaugą, įspėja apie pavojus ir riziką, susijusią su prekyba minėtomis priemonėmis.

Kertiniai dalykai, kuriuos turi įvertinti asmuo, ketinantis pradėti investuoti į išvestines finansines priemones, yra šie:

• paslaugų teikėjo pasirinkimas;
• rizikos supratimas ir galimybė prisiimti nuostolius;
• siūlymas lengvai užsidirbti pinigų;
• prekyba internetu.

Paslaugų teikėjo pasirinkimas
Informuojame, kad tiek Lietuvos bankas, tiek trečiųjų šalių priežiūros institucijos pastebi, jog padaugėjo šioje rinkoje veikiančių nelicencijuotų subjektų. Pažymėtina, kad minėtos finansinės priemonės pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą (toliau – Įstatymas) laikomos finansinėmis priemonėmis, o jų siūlymas ir tarpininkavimas sudarant sandorius – investicinėmis paslaugomis.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikoje teikti investicines paslaugas gali tik tam teisę turintys komerciniai bankai bei atitinkamą licenciją turinčios finansų maklerio įmonės ir finansų patarėjo įmonės, jų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje (http://lb.lt/finansiniu_priemoniu_rinkos).

Siekiant apginti investuotojų interesus, Įstatyme įtvirtintos neprofesionaliųjų investuotojų apsaugos priemonės:
- investicines paslaugas teikia reikiamą licenciją turintys prižiūrimi rinkos dalyviai;
- teikiant investicines paslaugas, bendrovei atstovauja asmenys, turintys tam tinkamą kvalifikaciją ir žinias;
- klientams suteikiama visa reikalinga informacija, kurios pagrindu jie galėtų priimti pagristus investicinius sprendimus;
- surenkama ir įvertinama visa reikalinga su klientais susijusi informacija, kurios pagrindu jiems siūlomos tinkamos finansinės priemonės ir paslaugos.

Asmenys, pasirinkę nelicencijuotų subjektų siūlomas investicines priemones ar paslaugas, turėtų žinoti, kad Lietuvos bankas jų veiklos neprižiūri. Be to, pasirinkę nelicencijuotą paslaugų teikėją, klientai neturi galimybės naudotis Įstatyme nustatytomis apsaugos priemonėmis.

Lietuvos bankas rekomenduoja, prieš pradedant investuoti, visų pirma įsitikinti paslaugas siūlančio subjekto patikimumu: patikrinti, ar tai yra licencijuotas asmuo, įvairiuose informacijos šaltiniuose pasiieškoti atsiliepimų apie šio asmens teikiamas paslaugas, patikrinti, ar licencijuoto asmens vardu neveikia kitas nelicencijuotas subjektas, turintis panašų pavadinimą, tačiau neturintis teisės teikti investicinių paslaugų.

Rizikos supratimas ir galimybė prisiimti nuostolius
Investavimas išvestinių finansinių priemonių rinkoje yra rizikingas dėl šiose rinkose sudaromų sandorių ir finansinių priemonių sudėtingumo, jų kintamumo, finansinio sverto taikymo ir tikimybės prarasti dalį, o kai kuriais atvejais ir visas savo investuotas lėšas.

Investavimą į išvestines finansines priemones pasirenkantis asmuo, norėdamas teisingai įvertinti tokio pobūdžio investicijas ir suprasti prisiimamą riziką, privalo turėti specialių šios srities žinių ir patirties.

Todėl rekomenduojame atsakingai pasirinkti savo investicijas ir įvertinti galimybę patirti nuostolių dėl šių investicijų rizikingumo.

Siūlymas lengvai užsidirbti pinigų
Ketinantis investuoti asmuo turėtų atsargiai vertinti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas (įvairios mokesčių nuolaidos, premijos už investuotas sumas, siūlomi mokymai, prekyba virtualiais portfeliais ir pan.), o priimdamas sprendimą visų pirma išsiaiškinti ir įvertinti siūlomų priemonių ir paslaugų ypatybes bei joms būdingą riziką.

Prekyba internetu
Dažnai į išvestines finansines priemones investuojama internetinėse prekybos platformose. Nors prekyba internetu dažnai atrodo patraukli ir patogi, tačiau paprastai yra susijusi su įvairios programinės įrangos naudojimu. Todėl pradėti investuoti reikėtų tik nuodugniai susipažinus su šios įrangos funkcionalumu ir su tuo susijusia rizika – galimybe automatiniu būdu įvykdyti klientų sandorius ir atsiskaitymus, nurašyti pinigus iš sąskaitos ar kredito kortelės be investuotojo sutikimo, saugumo spragomis ir pan.

Pažymėtina, kad pastaruoju metu padaugėjo nusikaltimų internetinėje erdvėje, ne išimtis yra ir investicinių paslaugų rinka. Todėl investuojantys internetu asmenys turėtų įvertinti ir tokio pobūdžio riziką, kuri gali būti susijusi, pavyzdžiui, su veidrodinėmis internetinėmis svetainėmis, sukurtomis kopijuojant realiai veikiančių licencijuotų subjektų svetaines, ar kitaip suklastotomis internetinėmis svetainėmis, skirtomis nusikalstamu būdu pasisavinti investuotojų lėšas.

Daugiau informacijos apie investavimo riziką išvestinių finansinių priemonių rinkose ir investavimo internetu pavojus rasite paspaudę toliau pateiktas nuorodas:
http://www.lb.lt/esma_ispejimas
http://www.esma.europa.eu/system/files/investor_warning_-_lt_0.pdf

Pasidalyk: