NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus

2017 m. balandžio 14 d.

Lietuvos bankas organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Planuojama, kad artimiausias egzaminas vyks 2017 m. gegužės 25 d.

Finansų maklerio licencijos yra trijų rūšių:

 • finansų maklerio prekybininko;
 • finansų maklerio konsultanto;
 • generalinė.

Asmeniui, norinčiam laikyti kvalifikacinį egzaminą finansų maklerio licencijai gauti, keliami šie reikalavimai:

 • pretendentas, norintis gauti finansų maklerio prekybininko licenciją, turi turėti vidurinį išsilavinimą ir 1 metų darbo, susijusio su finansinių priemonių rinkomis, stažą kredito ar finansų institucijoje. Pretendentui, turinčiam aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą, darbo stažas nebūtinas;
 • pretendentas, norintis gauti finansų maklerio konsultanto arba generalinę licenciją, turi turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą.

Visi pretendentai, norintys laikyti finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą, iki 2017 m. balandžio 26 d. įskaitytinai, privalo užsiregistruoti el. paštu egzaminas@lb.lt (registruojantis būtina nurodyti, kokį egzaminą pageidaujate laikyti; jei egzaminas perlaikomas – nurodyti paskutinę egzamino laikymo datą) ir išsiųsti paštu Lietuvos bankui šiuos dokumentus:

 • prašymą (nustatytos formos);
 • dvi nuotraukas (nuotraukos reikalavimai: asmens nuotraukos turi atitikti asmens amžių ir būti nesutrintos, nesubraižytos ar kitaip nepažeistos; nuotraukos dydis iškirpus 30 x 40 mm (pageidautina su rėmeliu); asmenys turi būti fotografuojami civiliniais drabužiais, be galvos apdangalo ar kitokių specialios paskirties drabužių; nuotrauka turėtų būti spalvota; siekiant parengti kokybišką licenciją, pageidautina matinė, o ne blizgi nuotrauka);
 • išsilavinimą liudijančio dokumento patvirtintą kopiją (jei išsilavinimas įgytas užsienio valstybėse, – papildomai Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo);
 • darbo stažą liudijantį dokumentą (neturint aukštojo išsilavinimo).

Dokumentai siunčiami paštu Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, adresu: Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius.

Jei asmuo yra laikęs finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą ir nuo dokumentų pateikimo Lietuvos bankui nėra praėję 12 mėnesių, dokumentų pateikti iš naujo nereikia, jei nepasikeitė juose nurodyta informacija.

Registracijos patvirtinimas užsiregistravusiems asmenims bus išsiųstas prašymuose nurodytu el. paštu.

Apie tikslią egzamino laikymo datą, vietą ir laiką bus informuojama pasibaigus registracijos terminui.

Finansų maklerių kvalifikacinių egzaminų laikymo, finansų maklerio licencijų išdavimo ir panaikinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos banko valdybos 2012 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 03-102 patvirtintos Finansų maklerių licencijų išdavimo ir panaikinimo taisyklės.

Už finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą ir licencijos išdavimą valstybės rinkliava mokama pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatytą tvarką. Šios rinkliavos dydžiai yra tokie:

 • už finansų maklerio prekybininko egzaminą – 28 €;
 • už finansų maklerio konsultanto egzaminą – 57 €;
 • už finansų maklerio egzaminą generalinei licencijai gauti – 85 €.

Už egzamino laikymą valstybės rinkliava mokama prieš egzaminą ir tik gavus patvirtinimą apie pretendento įtraukimą į laikančiųjų sąrašus.

Už licencijos (prekybininko, konsultanto ar generalinės) išdavimą mokama 14 € valstybės rinkliava. Už licencijos išdavimą valstybės rinkliava mokama išlaikius finansų maklerio egzaminą.

Įmoka už egzamino laikymą mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“, AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas

MDBALT22

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AB „Citadele“ bankas

INDULT2X

http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Įmokos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752.

Įmokos kodas  - 5778.

Finansų maklerių kvalifikacinių egzaminų tematika

Teisės aktai ir literatūra

Dėl išsamesnės informacijos apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus galite kreiptis telefonu (8 5) 268 0956 arba el. paštu egza...@lb.lt.

Pasidalyk: