Grynųjų pinigų pasiūlos sistemos pertvarka

Siekdamas Lietuvoje įdiegti praktiškesnę ir efektyvesnę grynųjų pinigų pasiūlos sistemą, dar vadinamą grynųjų pinigų ciklu, taip pat optimizuoti grynųjų pinigų tvarkymo procesus, Lietuvos bankas išnagrinėjo Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį bei teisinę aplinką, parengė pasiūlymus, kaip organizuoti šalies grynųjų pinigų pasiūlos sistemą, ir kvietė diskutuoti dėl šiame dokumente pateiktos medžiagos. Dokumente pateikiami svarstymai yra konceptualaus pobūdžio, jais siekiama rasti geriausią sprendimą. Konkretūs įgyvendinamieji pasiūlymai būtų rengiami vėliau, atsižvelgiant į gautas pastabas, komentarus ir pareikštas nuomones.

n24978/gpt.jpg 

 

Grynųjų pinigų pasiūlos sistemos pertvarka

Dokumentas viešai diskusijai

Atsakymų apibendrinimas

Suinteresuotųjų šalių atsakymai

 
Atnaujinta 2015-04-09