Finansų sistemos struktūra

   2015 12 31
Skaičius
Turtas, mln. EUR
Turtas, proc.
Turto pokytis
per metus, proc.
Turtas, proc.
nuo BVP
Bankai
14
23 414
79,2
-2,8
63,1
Bankai, išskyrus užsienio šalių filialus 6 19 736
66,7
3,3
53,2
Užsienio šalių bankų filialai
8
3 678
12,4
-26,1
9,9
Kredito unijos
74
673
2,3
9,0
1,8
Centrinė kredito unija
1
138
0,5
23,5
0,4
Lizingo bendrovės
10
1 383
4,7
10,0
3,7
Draudimo rinka
9
1 144
3,9
11,7
3,1
Gyvybės draudimo įmonės
5
734
2,5
13,4
2,0
Ne gyvybės draudimo įmonės
4
409
1,4
9,0
1,1
Kapitalo rinkos dalyviai
96
639
2,2
2,8
1,7
Finansų maklerio įmonės
6
5
0,0
-15,1
0,0
Valdymo įmonės
11
22
0,1
10,2
0,1
Kolektyvinio investavimo subjektai
24
226
0,8
-13,1
0,6
Užsienio kolektyvinio investavimo subjektai 55
387
1,3
14,9
1,0
Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės
-
-
-
-
-
Pensijų fondai
33
2 182
7,4
14,0
5,9
II pakopos pensijų fondai
21
2 121
7,2
13,6
5,7
III pakopos pensijų fondai
12
62
0,2
29,4
0,2
Finansų sistema 237
29 572
100,0
-0,2
79,7
Vertybinių popierių biržos kapitalizacija
-
6 218
-
8,7
16,8
Listinguojamosios akcijos
-
3 387
-
1,7
9,1
Listinguojamieji skolos vertybiniai popieriai
-
2 830
-
18,5
7,6

Šaltiniai: AB NASDAQ OMX Vilnius, Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: 1. Laikotarpio pabaigos duomenys; 2. Dėl duomenų apvalinimo dėmenų sumos lentelėje gali nesutapti; 3. Bankų duomenys pateikiami nekonsoliduoti; 4. Siekiant palyginimo tarp duomenų, turto pokytis per metus skaičiuojamas įskaitant tik per tą laikotarpį veikusias įstaigas, jei tokie duomenys yra.

Atnaujinta 2016-09-23