Finansinių priemonių rinkos

Vertybinių popierių ir draudimo rinkos dalyvių finansiniai duomenys skelbiami tik nuo 2012 m. sausio 1 d., kai Lietuvos bankas pradėjo vykdyti įstatymuose numatytas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nes Vertybinių popierių ir Draudimo priežiūros komisijos likviduojamos. 

II pakopos pensijų fondų rezultatai  
   
Atsižvelgiant į tai, kad II pakopos pensijų kaupimo sistema gyvuoja jau 10 metų, nuo 2014 m. II ketvirčio pensijų fondų rezultatai skelbiami atnaujinta forma: papildomai pateikiama informacija apie vidutinę metinę kiekvieno fondo grąžą ilgesniu laikotarpiu – 5 ir 10 metų.  
Rezultatų archyvas  
   
II pakopos pensijų fondų IRR rodiklis  
IRR (angl. internal rate of return) – vidinė grąžos norma, parodanti, kiek per metus vidutiniškai paauga (procentais) kiekvienas iš atliktų SODRA pervedimų (investicijų) į pensijų fondus. IRR atsižvelgia į visus pensijų fondų atskaitymus. IRR suskaičiuotas dalyviui, kuris nenutrūkstamai kaupė pensijų lėšas fonde analizuojamu laikotarpiu (3 m., 5 m. ar nuo veiklos pradžios) ir gavo vidutinį Lietuvos darbo rinkos darbo užmokestį, skelbiamą Lietuvos Respublikos Statistikos departamento.   
Rodiklių archyvas  
   
III pakopos pensijų fondų rezultatai   
Atsižvelgiant į tai, kad III pakopos pensijų kaupimo sistema gyvuoja jau 10 metų, nuo 2014 m. II ketvirčio pensijų fondų rezultatai skelbiami atnaujinta forma: papildomai pateikiama informacija apie vidutinę metinę kiekvieno fondo grąžą ilgesniu laikotarpiu – 3 ir 5 metų.   
Rezultatų archyvas  
   
II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalgos  
Apžvalgos apima bendrą visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizę. Nuo 2014 m. sausio 1 d. rengiamos ir viešai skelbiamos pusmečio ir metų apžvalgos.   
Apžvalgų archyvas   
   
Emitentų veiklos rezultatų apžvalgos  
Emitentų veiklos rezultatų apžvalgos rengiamos kas ketvirtį ir kas metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio emitentų finansinę būklę, veiklos rezultatus, santykinius rodiklius ir kita investuotojams svarbi informacija.  
Apžvalgų archyvas  
   
Pagrindiniai valdymo įmonių veiklos rodikliai  
Nuo 2016 m. Lietuvos bankas kartą per ketvirtį skelbia informaciją apie kiekvienos valdymo įmonės pagrindinius veiklos rodiklius (turtą, grynąjį pelną, kapitalo pakankamumo rodiklį, pasitikėjimo teise valdomą klientų turtą). Metiniai kiekvienos valdymo įmonės finansiniai duomenys atnaujinami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis.  
Rodiklių archyvas  
   
Valdymo įmonių veiklos apžvalgos  
Valdymo įmonių apžvalgos rengiamos kartą per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio valdymo įmonių sektoriaus augimą ir finansinius rodiklius (finansų maklerio įmonių sistemos dydis, veiklos pelningumas) bei informacija apie veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.  
Apžvalgų archyvas  
   
Pagrindiniai finansų maklerio įmonių veiklos rodikliai  
Nuo 2016 m. Lietuvos bankas kartą per ketvirtį skelbia informaciją apie kiekvienos finansų maklerio įmonės pagrindinius veiklos rodiklius (turtą, grynąjį pelną, kapitalo pakankamumo rodiklį, pasitikėjimo teise valdomą klientų turtą). Metiniai kiekvienos finansų maklerio įmonės finansiniai duomenys atnaujinami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis.  
Rodiklių archyvas  
   
Finansų maklerio įmonių veiklos apžvalgos  
Finansų maklerio įmonių apžvalgos rengiamos kartą per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio finansų maklerio įmonių sektoriaus augimą ir finansinius rodiklius (finansų maklerio įmonių sistemos dydis, veiklos pelningumas) bei informacija apie veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.  
Apžvalgų archyvas  
   
Duomenys apie investicines paslaugas teikiančias įmones  
Duomenų archyvas