Finansinių priemonių rinkos

2017-02-27
Patvirtinti trijų UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Swedbank investicijų valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „Pensija 1“ ir „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ bei III pakopos pensijų fondo „Danske pensija plius“ taisyklių pakeitimus.
2017-02-22
Gairėse – paaiškinimai akcinėms bendrovėms dėl pirmumo teisių įgijimo ir perleidimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo gaires.
2017-02-22
Patvirtinta pozicija suteiks daugiau teisinio aiškumo kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Poziciją dėl Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo taikymo ir santykio su kitais kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
2017-02-22
Pritarta UAB „INVL Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonėssteigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklėms.
2017-02-15
Verta prisiminti emitentams, auditoriams ir asmenims, atsakingiems už prospektų rengimą
Lietuvos bankas primena bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, ir auditoriams, atliekantiems šių bendrovių 2016 m. finansinių ataskaitų auditą, apie Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) paskelbtas emitentų 2016 m. finansinių ataskaitų prioritetines tikrintinas sritis. Kartu Lietuvos bankas siūlo emitentams ir auditoriams atkreipti dėmesį į dvi tarptautinių apskaitos standartų (TAS) nuostatas...
2017-02-13
Pakeistas UAB „Synergy finance“ valdomo investicinio fondo „Vitality“ depozitoriumas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė UAB „Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Vitality“depozitoriumą AB SEB bankas į „Swedbank“, AB. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į UAB „Synergy finance“ prašymą.
2017-02-13
AB „Žemaitijos pienas“ – įspėjimas dėl netinkamai atskleistos finansinės informacijos
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo AB „Žemaitijos pienas“ už tai, kad bendrovė, sudarydama 2015 m. konsoliduotąsias ir patronuojančiosios bendrovės finansines ataskaitas, nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų (TAS) reikalavimų, todėl pažeidė Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą.
2017-02-09
Leista panaikinti investicinį fondą „Lords LB Baltic Fund I“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, pripažino netekusiomis galios šios įmonės įsteigto uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund I“ taisykles. Fondas įsteigtas 2009 m., o 2016 m. spalio mėn. valdymo įmonė nusprendė šį fondą likviduoti.
2017-02-09
AB „Linas“ ir AB „Snaigė“ – įspėjimai dėl netinkamai atskleistos finansinės informacijos
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo AB „Linas“ ir AB „Snaigė“ už tai, kad jos, sudarydamos 2015 m. metines konsoliduotąsias ir patronuojančiosios bendrovės finansines ataskaitas, nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų (TAS) reikalavimų, todėl pažeidė Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą.
2017-01-26
Neprieštarauta dėl valdymo įmonės UAB „Capitalica Asset Management“ įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad UAB „Fox Holdings“ su kartu veikiančiu asmeniu UAB koncernu „SBA“ įgytų 100 proc. valdymo įmonės UAB „Capitalica Asset Management“ balsavimo teisių, ir valdymo įmonė taptų patronuojamąja įmone.
Rasta įrašų: 303

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: