Finansinio stabilumo užtikrinimas

n4152/finstab.pngIntegracija, inovacijos ir finansų sistemos struktūros sudėtingumas – tai bruožai, kuriais pasižymi šiandieninė finansų sistema. Tai leidžia efektyviau perskirstyti finansinius išteklius ir valdyti kylančias rizikas, tačiau tuo pat metu didina finansų sistemos jautrumą sisteminiams sukrėtimams.

Finansų sistemos krizės sutrikdo sklandžią mokėjimų sistemų veiklą, mažina įmonių galimybes finansuoti investicinius projektus ir gali sukelti nepasitikėjimą finansų institucijomis. Dėl šios priežasties finansų sistemos krizių prevencija ir valdymas yra neatsiejamos šiuolaikinio centrinio banko funkcijos.

Lietuvos banko prevenciniai krizių valdymo darbai apima komercinių bankų priežiūrą, bankų sistemos veiklos analizę, galimų išorės ir vidaus sukrėtimų finansinei sistemai nustatymą, jų poveikio pavienėms finansų institucijoms ir visai finansų sistemai vertinimą, taip pat mokėjimų sistemos tobulinimą, priežiūrą ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Užsienio šalių patirtis rodo, kad problemų finansų sektoriuje gali atsirasti netikėtai ir labai greitai plisti. Krizės plitimo sparta priklauso nuo bankų ir kitų finansų institucijų tarpusavio priklausomybės lygio: kuo jis didesnis, tuo didesnė sisteminės krizės tikimybė. Siekiant sumažinti krizių poveikį, svarbu laiku nustatyti krizių kilmės priežastis, numatyti jų eigą bei galimus padarinius. Lietuvos bankas nuolatos tobulina finansų sistemos analizės modelius, o bankų sisteminei rizikai įvertinti taiko pažangiausius testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodus.

Atnaujinta 2014-12-29