Finansinio stabilumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Grafikas
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2016 m. IV ketv. 19,4 n4482/f01_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 neveiksnių2 skolos priemonių rodiklis (palyginti su visu skolos priemonių portfeliu) 2016 m. IV ketv. 3,8 n4482/f04_lt_t.png
atsisiųsti
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2017 m. vasario mėn. 8,3 n4482/f05_lt_t.png
atsisiųsti
Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas3 2016 m. II ketv. 70,5 n4482/f07_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2016 m. IV ketv. 1,0 n4482/f08_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2016 m. IV ketv. 1,7 n4482/f09_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 paskolų (įskaitant lizingą) ir indėlių santykis 2016 m. IV ketv. 96,3 n4482/f11_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto kainų pokytis per metus 2016 m. IV ketv. 9,5 n4482/f12_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto įperkamumo indeksas 2016 m. gruodžio mėn. 31,5 n4482/ff13_lt_t.png
atsisiųsti

1 Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. I ketv. duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2 Pagal bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių skolos priemonių apibrėžimą.

3 Finansinis svertas apskaičiuojamas kaip įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

Šaltiniai: ECB, Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2017-03-29