Kredito įstaigų finansinės ataskaitos

Nuo 2014 m. rugsėjo 30 d. pateikiamos priežiūrai skirtos bankų, Centrinės kredito unijos ir užsienio bankų filialų finansinių ataskaitų formos, parengtos vadovaujantis 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai bei 2014 m. spalio 17 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-190 Dėl finansinės atskaitomybės.


Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių  

Balansinės ataskaitos (eurais)   Balansinės ataskaitos (litais)
Pelno (nuostolio) ataskaitos (eurais)   Pelno (nuostolio) ataskaitos (litais)
Konsoliduotos balansinės ataskaitos (eurais)   Konsoliduotos balansinės ataskaitos (litais)
Konsoliduotos pelno (nuostolio) ataskaitos (eurais)         Konsoliduotos pelno (nuostolio) ataskaitos (litais)

Duomenys nuo 2014 m. III ketv. Ankstesni duomenys pateikiami čia   


Lietuvos centrinės kredito unijos

balansinės ataskaitos (eurais)         Balansinės ataskaitos (litais)
pelno (nuostolio) ataskaitos (eurais)   Pelno (nuostolio) ataskaitos (litais)
Duomenys nuo 2014 m. III ketv. Ankstesni duomenys pateikiami čia.    

Kredito unijų

balansinės ataskaitos (eurais)         balansinės ataskaitos (litais)
pelno (nuostolio) ataskaitos (eurais)    pelno (nuostolio) ataskaitos (litais)


Duomenys nuo 2009 m. II ketv. Ankstesni duomenys pateikiami čia   

Atnaujinta 2015-01-06