Eurų banknotų atvaizdų naudojimas

n382/svetainei_atvaizdu_naudojimas.jpg

Eurų banknotų atvaizdų naudojimui Europos Centrinio Banko (ECB) išankstinio sutikimo nereikia, jeigu atvaizdai atitinka ECB taisyklių reikalavimus (žr. Sprendimo ECB/2013/10 2 straipsnį). Šiais reikalavimais siekiama užtikrinti, kad atvaizdų nebūtų galima supainioti su tikrais banknotais, o tai svarbu norint išlaikyti pasitikėjimą bendrąja valiuta.

Galite p a r s i s i ų s t i mažos skiriamosios gebos (72 dpi) pirmosios serijos ir serijos „Europa“ eurų banknotų atvaizdų suspaustas rinkmenas iš čia.

Banknotų padirbinėjimo prevencijos sistema
Banknotų padirbinėjimui vis dažniau naudojama skaitmeninė vaizdavimo aparatinė ir programinė įranga. Reaguodama į šią grėsmę, Centrinių bankų pinigų padirbinėjimo prevencijos grupė (daugiau nei 30 centrinių bankų grupė, sukurta G10 šalių centrinių bankų valdytojams pareikalavus) sukūrė banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemą (angl. Counterfeit Deterrence System, CDS), neleidžiančią užfiksuoti ar atkurti apsaugotų banknotų atvaizdų. Šią sistemą savanoriškai įdiegė aparatinės ir programinės įrangos gamintojai.

Didelės skiriamosios gebos banknotų atvaizdų atkūrimas
Jei norite atkurti kuriuos nors didelės skiriamosios gebos eurų banknotų atvaizdus ir turite teisėtą profesinį interesą tai daryti, rašykite el. pašto adresu in...@ecb.europa.eu, nurodydami, kam jums reikalingi atvaizdai ir:
• savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis;
• verslo veiklos duomenis;
• savo įmonės interneto svetainės adresą;
• informaciją apie numatomą atvaizdo (-ų) panaudojimą.


Gavęs jūsų el. laišką, ECB paprašys užpildyti ir pateikti konfidencialumo deklaraciją, pasirašytą jūsų įmonės įgaliotojo atstovo. Jei nenurodysite, kokių konkrečiai atvaizdų jums reikia, ECB pateiks naujausio į apyvartą išleisto ar viešai pristatyto serijos „Europa“ eurų banknoto atvaizdų (300 dpi; TIFF formatu, pažymėtų žodžiu „SPECIMEN“ („Pavyzdys“)). Šie atvaizdai nesuaktyvina minėtos banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemos. Gavęs tinkamai užpildytą ir pasirašytą konfidencialumo deklaraciją, ECB prašymą stengsis patenkinti per 5 darbo dienas.

Atnaujinta 2015-01-28