Elektroninių pinigų įstaigų steigimas

Elektroninių pinigų įstaigų steigimą reglamentuojantys teisės aktai:

2000 07 18 Civilinis kodeksas Nr. VIII-1864;

1994 12 01 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678;

2011 12 22 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas Nr. XI-1868;

2002 09 10 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068;

2000 07 13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835;

2009 12 24 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 238 Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms;

2003 11 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1407 Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo;

2000 12 15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo;

2004 05 06 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo;

2009 12 30 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 246 Dėl Viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašo tvarkymo taisyklių;

2009 12 30 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 245 Dėl Teisės leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklių;

2009 12 30 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 247 Dėl Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms.