Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos

 1. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Žin., 2002, Nr. 91-3891;
 2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2000, Nr. 68; 2003, Nr. 123-5574;
 3. Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas. Žin., 2011, Nr. 163-7759;
 4. Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas. Žin., 2009, Nr. 153-6887;
 5. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas. Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2003, Nr. 61-2753; 2009, Nr. 153-6888;
 6. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas. Žin., 2004, Nr.: 54-1832;
 7. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 8. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
 9. 2008 m. gegužės 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 82 „Dėl Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“. Žin., 2008, Nr. 62-2374; 2008, Nr. 64;
 10. 2009 m. gruodžio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 238 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“. Žin., 2010, Nr. 4-181; 2012, Nr. 28-1281;
 11. 2009 m. gruodžio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 240 „Dėl Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių“. Žin., 2010, Nr. 2-119; 2012, Nr. 10-462;
 12. 2009 m. gruodžio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 245 „Dėl Teisės leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklių“. Žin., 2010, Nr. 4-182; 2012, Nr. 28-1282;
 13. 2009 m. gruodžio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 246 „Dėl Viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašo tvarkymo taisyklių“. Žin., 2010, Nr. 4-183; 2012, Nr. 28-1284;
 14. 2009 m. gruodžio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 247 „Dėl vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“. Žin., 2010, Nr. 4-184; 2012, Nr. 28-1285;
 15. 2012 m. vasario 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, licencijavimo taisyklių“. Žin., 2012, Nr. 28-1283;
 16. 2012 m. vasario 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-46 „Dėl elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų finansinių ataskaitų“. Žin., 2012, Nr. 28-1286;
 17. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112;
 18. 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 119-6042; 2013, Nr. 120;
 19. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 20. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779.
Atnaujinta 2014-06-10