Ekonominiai tyrimai

Prioritetinės tyrimų kryptys

Keturios prioritetinės tyrimų  kryptys nustatytos, atsižvelgiant į žinių ir priemonių, reikalingų atliekant ekonominę analizę ir prognozavimo darbus, priimant sprendimus dėl pinigų ir valiutų kurso politikos, finansų sistemos stabilumo, taip pat bendradarbiaujant su ECBS, esamą ir numatomą poreikį.

Pinigų ir fiskalinė politika:
-
Infliacijos tyrimai
- Pinigų politikos poveikio mechanizmo tyrimai
- Savaiminiai stabilizatoriai ir fiskalinės politikos taisyklės

Modeliavimas ir prognozavimas:
- Lietuvos ekonomikos dinaminio stochastinio bendrosios pusiausvyros modelio sudarymas ir vertinimas
- Trumpojo laikotarpio ekonomikos raidos prognozavimo priemonės
 
 Konvergencijos tyrimai:
- Ilgalaikės tendencijos ir pusiausvyros reikšmės
- Visuminės pasiūlos struktūriniai pokyčiai

Finansinis stabilumas:
- Bankų sistemos likvidumo rizikos tyrimai
- Bankų sistemos kredito rizikos tyrimai
- Makroekonominio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis modelio kūrimas
- „Tarptautinio užkrato“ rizika