Draudimo brokerių įmonės

 1. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2011, Nr. 145-6816; 2012, Nr. 127-6385;
 2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2000, Nr. 68; 2003, Nr. 123-5574;
 3. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 4. 2004 m. sausio 21 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-5 „Dėl draudimo brokerio pažymėjimo formos“. Žin., 2004, Nr. 14-457;
 5. 2004 m. kovo 13 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-30 „Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams“. Žin., 2004, Nr. 42-1406; 2011, Nr. 25-1250;
 6. 2004 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-33 „Dėl gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 47-1567;
 7. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
 8. 2004 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-113 „Dėl draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 146-5323;
 9. 2005 m. kovo 15 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-68 „Dėl Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 37-1221; 2009, Nr. 64-2594;
 10. 2010 m. birželio 1 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-196 „Dėl Privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas patvirtinimo“. Žin., 2010, Nr. 65-3279;
 11. 2012 m. gegužės 3 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-101 „Dėl draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 54-2712. 
 12. 2012 m. gruodžio 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-260 „Dėl Draudimo brokerių įmonės veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 151-7752;
 13. 2012 m. gruodžio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-261 „Dėl Leidimo užsienio valstybės nepriklausomo draudimo tarpininko įmonės filialo veiklai išdavimo taisyklių patvirtinimo“.  Žin, 2012, Nr. 151-7753;
 14. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112;
 15. 2013 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-145 „Dėl Draudimo įmonės arba draudimo brokerių įmonės įstatų, keičiamų dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo, suderinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 92-4640;
 16. 2013 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-160 „Dėl draudimo tarpininko profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumų ir draudimo brokerių įmonės nuosavo kapitalo dydžio indeksavimo“. Žin., 2013, Nr. 103-5096;
 17. 2013 m. spalio 3 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-162 „Dėl draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo“. Žin., 2013, Nr. 106-5271;
 18. 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 119-6042; 2013, Nr. 120;
 19. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 20. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779.
Atnaujinta 2014-06-10