NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Dėl informacijos apie Lietuvos banko išlaidas finansų rinkos priežiūrai ir finansų rinkos dalyvių įmokas šiai Lietuvos banko veiklai finansuoti paskelbimo

2017 m. kovo 31 d.

Informaciją apie Lietuvos banko 2016 m. faktiškai patirtas ir 2017 m. planuojamas išlaidas finansų rinkos priežiūrai bei joms finansuoti per 2016 m. surinktas ir 2017 m. planuojamas prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokas planuojama paskelbti 2017m. balandžio mėn.

Pasidalyk: