Apklausos ir apžvalgos

Siekdamas įvertinti situaciją svarbiuose finansiniam stabilumui sektoriuose, Lietuvos bankas periodiškai atlieka įvairias apklausas. Šių apklausų pagrindinis tikslas – gauti svarbios finansinio stabilumo analizei informacijos, kuri neegzistuoja kituose šaltiniuose. Be to, minėtos apklausos leidžia įvertinti pagrindinių ekonomikos ir finansų sektorių dalyvių – bankų, ne finansų įmonių ir namų ūkių – finansinę būklę, veiklos motyvus ir rizikų vertinimą. Apklausos atliekamos periodiškai, o jų duomenys publikuojami kartu su trumpomis apžvalgomis.