Apklausos

Apklausa dėl rizikų Lietuvos finansų sistemai


Rizikų Lietuvos finansų sistemai apklausos tikslas – įvertinti Lietuvos finansų sistemos dalyvių požiūrį į finansų sistemos stabilumą ir galimus iššūkius tvariai finansų rinkų raidai ateityje. Galimas grėsmes ir jų išsipildymo tikimybę vertina bankų, draudimo bendrovių, investicinių fondų ir kitų finansų institucijų atstovai. Rizikų apklausa vykdoma du kartus per metus.

 • Naujausias numeris (PDF, 739Kb)
 • Namų ūkių apklausa dėl finansinės elgsenos


  Namų ūkių apklausa dėl finansinės elgsenos skirta namų ūkių taupymo ir skolinimosi įpročiams ir priežastims nustatyti, išsiaiškinti, kaip namų ūkiai vertina savo dabartinę finansinę padėtį. Į apklausą taip pat įtraukti klausimai apie namų ūkių ateities lūkesčius – finansinės būklės pokyčius, taupymo ar skolinimosi planus.

 • Naujausias numeris (PDF, 993Kb)
 • Paskolą būstui įsigyti turinčių namų ūkių apklausa


  Paskolą būstui įsigyti turinčių namų ūkių apklausos tikslas – gauti daugiau informacijos apie namų ūkių, turinčių paskolą būstui įsigyti, pajamas, namų ūkių sudėtį, svarbiausias skolinimosi priežastis, gautos paskolos dydį, periodinius mokėjimus bankui paskolos naštą namų ūkiams ir namų ūkių lūkesčius apie būsto kainas ateityje. Apklausa atliekama vieną kartą per metus.

 • Naujausias numeris (PDF, 259Kb)
 • Bankų apklausa dėl skolinimo sąlygų


  Bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų atliekamos norint gauti daugiau informacijos apie bankų taikomas su palūkanomis nesusijusias paskolų sąlygas, skolinimosi sąnaudas ir rinkos lūkesčius. Lietuvos bankas komercinius bankus apklausia nuo 2006 m. Apklausų apžvalgos skelbiamos du kartus per metus – balandžio ir spalio mėn.

  Pastaba: Nuo 2011 m. balandžio iki 2012 m. balandžio mėn. bankų apklausų dėl skolinimo sąlygų rezultatų apžvalgos buvo skelbiamos kartu su nefinansinių įmonių apklausų dėl veiklos finansavimo rezultatais.

 • Naujausias numeris (PDF, 1006Kb)
 • Ne finansinių įmonių apklausa dėl veiklos finansavimo


  Ne finansinių įmonių apklausos tikslas yra įvertinti įmonių poreikį finansiniams ištekliams, skolinimosi iš kredito įstaigų pokyčius ir skolinimo sąlygų kaitą. Ne finansinės įmonės pirmą kartą buvo apklaustos 2011 m. Apklausų apžvalgos skelbiamos du kartus per metus – balandžio ir spalio mėn.

  Nuo 2011 m. balandžio iki 2012 m. balandžio mėn. nefinansinių įmonių apklausų dėl veiklos finansavimo apžvalgos buvo skelbiamos kartu su bankų apklausų dėl skolinimo sąlygų rezultatų apžvalgomis.

 • Naujausias numeris (PDF, 954Kb)
 • Lietuvos gyventojų mokėjimo įpročių apklausos apžvalga


  Lietuvos gyventojų mokėjimo paslaugų naudojimo įpročių apklausa skirta veiksniams, lemiantiems šalies gyventojų mokėjimo paslaugų teikėjo pasirinkimą, nustatyti, mokėjimo paslaugų prieinamumui ir naudojimui šalyje įvertinti, mokėjimo paslaugų naudotojų grupėms sudaryti ir ištirti, grynųjų pinigų naudojimo įpročiams įvertinti.

 • Naujausias numeris (PDF, 681Kb)