Apie prognozių rengimą

n343/tyrimai.jpgPrognozių archyvas
2006–2017 m. makroekonominės prognozės


Lietuvos bankas nuolat atlieka Lietuvos ekonomikos stebėseną, analizę ir numato galimas ekonomikos raidos perspektyvas. Makroekonominių prognozių rengimas yra šio proceso dalis, leidžianti sistemiškai vertinti pagrindinių makroekonominių rodiklių kitimą tiek trumpuoju, tiek vidutiniu laikotarpiu ir numatyti galimą makroekonominės raidos riziką.

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpio ekonomikos raidą.

Sudaromas vienas – deterministinis – prognozių variantas. Kartu pateikiamas kokybinis vertinimas, rodantis galimus prognozių neapibrėžtumo šaltinius. Sudaromos prognozės priklauso nuo techninių prielaidų apie kai kurių išorės kintamųjų – pasaulinės naftos kainos, trumpalaikės euro zonos pinigų rinkos palūkanų normos, euro ir JAV dolerio kurso – pokyčius prognozės laikotarpiu. Prielaidos dėl pirmųjų dviejų rodiklių kitimo prognozės laikotarpiu atitinka rinkos lūkesčius prognozavimo metu (jos sudaromos remiantis atitinkamai ateities ir išankstinių sandorių duomenimis). Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu prognozės laikotarpiu laikomas pastoviu ir lygiu prognozavimo metu turimų duomenų paskutiniam taškui.