Pranešimai ir naujienos

2017-03-31
Dėl informacijos apie Lietuvos banko išlaidas finansų rinkos priežiūrai ir finansų rinkos dalyvių įmokas šiai Lietuvos banko veiklai finansuoti paskelbimo
Informaciją apie Lietuvos banko 2016 m. faktiškai patirtas ir 2017 m. planuojamas išlaidas finansų rinkos priežiūrai bei joms finansuoti per 2016 m. surinktas ir 2017 m. planuojamas prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokas planuojama paskelbti 2017m. balandžio mėn...
2017-02-28
Lietuvos bankas iš anksto pranešė finansų rinkos dalyviams apie šiemet planuojamus reguliavimo pokyčius
Lietuvos bankas pirmą kartą paskelbė apie per artimiausius metus planuojamus finansų rinkos reguliacinės aplinkos pokyčius: įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, gaires ir rekomendacijas, planuojamus rengti tiek įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvas, tiek tobulinant nacionalinį reglamentavimą...
2017-02-27
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos priimtomis Parengiamosiomis draudimo įmonių ir draudimo produktų platintojų produktų priežiūros ir valdymo tvarkos gairėmis.
2017-02-27
Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas
Išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ prašymą ir susijusią medžiagą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė įtraukti šios įmonės tarpininką UAB „PALINK“ į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.
2017-02-27
Patvirtinti trijų UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Swedbank investicijų valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „Pensija 1“ ir „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ bei III pakopos pensijų fondo „Danske pensija plius“ taisyklių pakeitimus.
2017-02-22
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Kredito įstaigų priežiūros kompetentingų institucijų ir teisės aktų nustatytą auditą atliekančio (-čių) auditoriaus (-ių) ir audito įmonės (-ių), atliekančių kredito įstaigų teisės aktų nustatytą auditą, ryšių palaikymo gairėmis.
2017-02-22
UAB „Prime Leasing“ jos pačios prašymu išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Vartojimo kredito davėjo UAB „Prime Leasing“ prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.
2017-02-22
Pritarta UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos nario kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Roko Gylio, pretenduojančio eiti UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.
2017-02-22
Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi mokėjimo įstaigos UAB „Mokėjimo paslaugos“ prašymą, nusprendė įtraukti šios mokėjimo įstaigos tarpininkus UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“, UAB „Gulbelė“, UAB „Kilminė“, UAB „Mažeikių butų ūkis“, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ ir UAB „Vaskota“ į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.
2017-02-22
Gairėse – paaiškinimai akcinėms bendrovėms dėl pirmumo teisių įgijimo ir perleidimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo gaires.
Rasta įrašų: 1119

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: